KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TOMASZ WOLAŃSKI

 

Oferta Kancelarii jest skierowana zarówno do osób fizycznych, jak i do przedsiębiorców, którzy mogą liczyć na stałą, bieżącą i kompleksową obsługę prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

WOLAŃSKI COUNSELS świadczy pomoc prawną w szczególności z nastepujących dziedzin prawa:

 • prawo cywilne materialne i procesowe,

 • prawo rzeczowe oraz prawo zobowiązań,

 • prawo ubezpieczeniowe,

 • prawo medycze i farmaceutyczne.

 • prawo biotechnologiczne

 • prawo turystyczne,

 • prawo rodzinne,

 • prawo spadkowe,

 • prawo spółdzielcze,

 • prawo bankowe,

 • prawo autorskie oraz własności intelektualnej,

 • prawo IT,

 • prawo handlowe, w tym prawo spółek,

 • prawo gospodarcze,

 • prawo administracyjne i samorządowe,

 • prawo budowlane i proces inwestycyjny,

 • prawo zamówień publicznych,

 • prawo karne materialne i procesowe,

 • prawo wykroczeń,

 • prawo pracy,

 • prawo morskie,

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w sporach i prowadzeniu spraw sądowych w każdej instancji. W obszarze praktyki znajdują się m.in. błędy w sztuce lekarskiej (błędy medyczne), wypadki komunikacyjne (drogowe), wszelkie odszkodowania i zadośćuczynienia, ubezpieczenia osobowe i majątkowe (w tym autocasco i oc), jak również rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów lub ustanowienie zakazu kontaktu z dzieckiem, sprawy o ustalenie ojcostwa albo zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o ubezwłasnowolnienie, sprawy spadkowe, powództwa o zachowek, sprawy z zakresu ochrony szeroko pojętych dóbr osobistych, jak również spraw o mobbing. W razie potrzeby Klienci mogą liczyć na indywidulaną pomoc w sporządzeniu każdego rodzaju pisma procesowego, zarówno wszczynającego postępowanie, jak i sprzeciwu, odpowiedzi na pozew, zarzutów, apelacji lub skargi kasacyjnej.

Od dawna zajmujemy się windykacją należności na każdym jej etapie, jak też prawem korporacyjnym. Legitymujemy się doświadczeniem w stałej i doraźnej kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. Kancelaria oferuje usługi w zakresie pełnej obsługi organów spółek, czy zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji tych spółek. Zapewnia pomoc w sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów, regulaminów, procedurczy statutów. W razie potrzeby Klienci Kancelarii mogą liczyć na profesjonalny arbitraż i doprowadzenie do polubownego zakończenia sporu poprzez zawarcie ugody pozasaądowej, jak i sądowej.

Klienci Kancelarii, w przypadku gdy są ofiarami przestępstw mogą liczyć również na pomoc z zakresu prawa karnego. Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu reprezentując pokrzywdzonych (ofiary bójki, pobicia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia), przestępstw przeciwko wolności (groźby, nękanie, przemoc, wymuszenia, szantażowanie posiadaniem rozbieranych zdjęć lub filmów, zabiegi lecznicze bez zgody pacjenta, naruszenie miru domowego – wdarcie się do cudzego domu lub mieszkania), spraw z zakresu przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (gwałty, zmuszenia do poddania się czynnościom seksualnym, doprowadzenia do poddania się czynnościom seksualnym, nadużycie stosunku zależności, spraw z zakresu przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (pomówienie, zniewaga, uderzenie człowieka), jak również wszelkich spraw ściganych z oskarżenia prywatnego. Reprezentujemy także ofiary głośnego w ostatnim czasie tzw. stalkingu (np. nękanie sms – ami, maiami, telefonami).