KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TOMASZ WOLAŃSKI

 

Kancelaria świadczy również usługi prawne za pośrednictwem internetu. Z zalożenia usługi on – line powinny dotyczyć spraw prostych, niewymagających szczegółowej analizy dokumentów czy osobistej wizyty, jednak czasami mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy Klient z różnych względów nie może się spotkać z radcą prawnym. Pomoc prawna on – line może przybrać formę porady prawnej, specjalistycznej opinii prawnej, sporządzeniu projektów wszelkiego rodzaju pism sądowych lub urzędowych, sporządzaniu lub opiniowaniu przygotowanych wcześniej przez Klienta umów cywilnoprawnych. W każdym przypadku usługa dotyczy jedynie konkretnego stanu faktycznego, dlatego Klienci decydując się na tą formę współpracy są obowiązani jednorazowo przesłać treść zapytania i wszelkie informacje niezbędne do zrealizowania usługi.

Przystąpienie do wyceny usługi prawnej on-line nastąpi po przesłaniu na adres mailowy dowodu wykonania na konto Kancelarii przelewu zaliczki w wysokości 50 zł netto (plus należny podatek VAT). Niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią zapytania Kancelaria podaje Klientowi przewidywany termin wykonania i koszt usługi. Przystąpienie do realizacji zlecenia nastąpi po przesłaniu na adres mailowy dowodu przelewu wynagrodzenia. W najprostszych sprawach koszt wynagrodzenia nie przekracza 100 zł netto (plus należny podatek VAT), a czas wykonania nawet 24 godzin od chwili zamównienia.

Niewątpliwą zaletą tej nowatorskiej formy pomocy prawnej jest możliwość zadania pytania i złożenia zlecenia przez internet bez wychodzenia z domu, czy opuszczenia miejsca pracy. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują błyskawicznej odpowiedzi na nurtujący ich problem lub ze względów ekonomicznych wolą poprzestać na tej, z oczywistych względów, uproszczonej i tańszej formie pomocy.Wzór formularza:

Dane kontaktowe Klienta:

imię i nazwisko,

adres,

telefon,

e-mail,

Opis stanu faktycznego/pytanie: