KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TOMASZ WOLAŃSKI

 

Z uwagi na różnorodność problematyki prawnej oraz faktu, iż każda sprawa jest inna, a także ze względu na politykę poufności wdrożoną przez naszą firmę nie jest możliwe podanie na stronie konkretnych cen naszych usług. Dlatego też za każdym razem wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie podczas pierwszej rozmowy z Klientem a zależy w pierwszym rzędzie od:

 • formy wybranej współpracy,

 • zawiłości i stopnia skomplikowania danej sprawy,

 • przewidywanego nakładu pracy potrzebnego do realizacji zlecenia,

 • sposobu porozumiewania się z Klientem,

 • wartości przedmiotu sporu,

 • obowiązkowego stawiennictwa na rozprawach,

 • ilości wyznaczonych posiedzeń sądowych

Punktem wyjścia do ustalenia wysokosci honorarium z tytułu zastępstwa procesowego są zawsze tzw. stawki minimalne określone w przepisach.

Możliwe są różne formy rozliczeń, z których najpopularniejsze to:

 • ryczałtowe – stosowane zwykle przy obsłudze prawnej przedsiębiorców. Jest to najbardziej ekonomiczna dla Klientów forma rozliczeń. Zapewnia stały nadzór radcy prawnego przy niewielkich kosztach miesięcznych. Stawka ryczałtowa może być ustalona w oparciu o różne czynniki. Najcześciej w umowie określana jest dopasowana do potrzeb ilość godzin lub dni, w których radca prawny jest do wyłącznej dyspozycji Klienta. Stawka ta też może zależeć od wartości należności lub inwestycji obsługiwanych przez Kancelarię. Podstawą ustalenia wysokości stawki ryczałtowej za stałą obsługę może być katalog i zakres zagadnień, które będą przedmiotem zlecenia,

 • godzinowe – uzgodnione w oparciu o czas pracy poświęcony przez radcę prawnego na zrealizowanie zlecenia. W takim przypadku wszystkie czynności wykonywane przez Kancelarię są ewidencjonowane, a rozliczenia dokonywane okresowo (tydzień, miesiąc itd.),

 • mieszane – stosowane w przypadku przekroczenia limitu godzin lub zakresu pracy ustalonego przy stawce ryczałtowej. W razie przekroczenia zakresu obowiązków ustalenego w umowie wynagrodzenie jest rozliczane stawką godzinową.

 • jednorazowe – Klient płaci za konkretne zlecenie. Zaletą jest, iż niezależnie od nakładu pracy pełnomocnika i czasu trwania np. sprawy sądowej honorarium nie podega podwyższeniu,

 • system success fee – na kwotę ostatecznego honorarium składają się dwa elementy, wynagrodzenie podstawowe ustalone w wyważonej w stosunku do możliwości zarobkowych Klienta kwocie oraz tzw. premia za sukces (success fee), która jest uzależniona od pomyślnego wyniku sprawy.

Staramy się być elastyczni w dopasowaniu formy wspópracy do potrzeb i wymagań Klientów.

Wynagrodzenie pobierane jest z góry. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest rozłożenie nalezności na raty lub zaliczkowo.